Migraine

Migraine is een van de meest voorkomende vormen van hoofdpijn. Meer dan 10% (1,7 miljoen) van de Nederlandse bevolking heeft jaarlijks migraine aanvallen. De gemiddelde frequentie is twee aanvallen per maand. Iedereen kan ooit in zijn leven wel één of twee aanvallen krijgen. We spreken echter pas van migraine wanneer dergelijke aanvallen regelmatig voorkomen.

Symptomen

Migraine kan zich op verschillende manieren manifesteren. In de meest typische vorm wordt migraine gekenmerkt door:
Aanvallen van hoofdpijn met een duur van 4 uur tot 3 dagen. Heftige, bonzende, eenzijdige hoofdpijn die erger wordt bij inspanning
Bijverschijnselen zoals:
Misselijkheid, braken en soms diarree
Overgevoeligheid voor licht en geluid
Hoe ontstaat Migraine
Bij migrainepatiënten is er sprake van een verlaagde
prikkeldrempel voor bepaalde prikkelfactoren. Deze prikkelfactoren leiden bij personen zonder migraine niet tot een aanval van hoofdpijn.
Migraine patiënten zijn dus overgevoelig voor bepaalde prikkels. Deze overgevoeligheid is waarschijnlijk voor een groot deel erfelijk bepaald. Daarnaast kan de gevoeligheid voor prikkels door bepaalde omstandigheden tijdelijk veranderen.

Voorbeelden hiervan zijn (extreme) vermoeidheid, menstruatie, atmosferische veranderingen en mogelijk ook ontspanning na stress.
De oorzaak voor het ontstaan van een migraine aanval is grotendeels onbekend. Wel is bekend dat door het overschrijden van de prikkeldrempel bepaalde delen van de hersenen overmatig geprikkeld worden. Hierdoor ontstaat een tijdelijke ontregeling van deze delen van de hersenen.

Uiteindelijk heeft deze ontregeling ook invloed op de bloedvaten en zenuwen in de hersenvliezen. Deze vliezen bevinden zich direct onder de schedel. Prikkeling van de bloedvaten en zenuwen hierin leidt tot hoofdpijn en ontregeling van de hersenschors.

Behandeling Migraine

Opstartfase: x behandelingen, 1 x per week*

Daarna: x behandelingen, 1 x per 2 weken*

Blijvend: indien nodig*


*Afhankelijk van de klachten kunnen het aantal behandelingen meer of minder zijn.

Inzet van NanoTech Therapy

Behandelen met NanoTech Therapy heeft tot nu toe hele mooie resultaten laten zien.
Binnenkort hopen we hier interviews te kunnen plaatsen van cliënten die ervaring hebben opgedaan met deze gepatenteerde techniek.