Neuropathie

De diagnose polyneuropathie wordt gesteld op basis van verschillende onderzoeken. Vaak krijg je in ieder geval een lichamelijk onderzoek en een zogenaamd klinisch neurofysiologisch onderzoek. Tijdens dit klinische neurofysiologische onderzoek worden de zenuwen in armen en benen doorgemeten. Met elektroden worden de zenuwen geactiveerd. Vervolgens wordt gekeken hoe de zenuwbaan hierop reageert. Aan de hand van de reactie van je zenuwbaan kan bepaald worden of je zenuwen gezond of aangetast zijn.

Omdat de symptomen van polyneuropathie heel verschillend zijn en ook kunnen voorkomen bij andere ziekten en problemen is het erg lastig om de diagnose te stellen. Om die reden is er voor artsen een zogenaamde richtlijn voor polyneuropathie gemaakt. Je arts zal aan de hand van een schema met verschillende onderzoeken proberen om een juiste diagnose te stellen afhankelijk van je symptomen. Je kunt hierbij denken aan onder andere bloedonderzoek.

Behandeling Neuropathie

Combi met Hyaluronzuur en Mineraalzout

Opstartfase: x behandelingen, 1 x per week*

Daarna: x behandelingen, 1 x per 2 weken*

Blijvend: indien nodig*


*Afhankelijk van de klachten kunnen het aantal behandelingen meer of minder zijn.

Inzet van NanoTech Therapy

Behandelen met NanoTech Therapy heeft tot nu toe hele mooie resultaten laten zien.
Binnenkort hopen we hier interviews te kunnen plaatsen van cliënten die ervaring hebben opgedaan met deze gepatenteerde techniek.